Prace gospodarcze w Lesie Zerzeń przy ul. Lucerny i Trakt Lubelski.

W drzewostanie sosnowym wydziela się posusz zasiedlony przez owada przypłaszczka granatka. Owad ten swój żer przeprowadzana na łyku i miazdze, czyli pod korą pnia sosen, więc wypadkową jest  uszkodzeni prawidłowej fizjologii drzew, co w konsekwencji prowadzi do ich zamierania.

Wzdłuż ściany drzewostanu przebiega ul. Lucerny o intensywnym ruchu drogowym, chodnik dla pieszych, przystanek autobusowy oraz napowietrzne przewody energetyczne. Zamarłe drzewa stwarzają realne zagrożenie dla ludzi.

Przedmiotowy kompleks leśny jest ogólnodostępny dla ludzi,  istnieje w nim wiele ścieżek i przedeptów. Las zagospodarowany jest rekreacyjnie w ławy, śmietniczki oraz ścieżkę zdrowia – urządzenia do ćwiczeń.

W drzewostanie, na zlecenie Lasów Miejskich – Warszawa, przeprowadzony będzie zrąb sanitarny w formie gniazdowej, usuwając tym samym wydzielone  grupowo drzewa martwe i zamierające, a na ich miejsce wprowadzone zostaną młode drzewka w łącznej ilości 2440 szt. Konieczność przeprowadzenia prac została stwierdzona po odbytej lustracji terenowej w 2016 r., w obecności pracowników Lasów Miejskich-Warszawa oraz fachowców z Zespoły Ochrony Lasy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

 

Ze względów bezpieczeństwa, w czasie prowadzonej wycinki drzew, prosimy o nie wchodzenie na teren prac.

 

10 marca 2017

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa

tel: 22 612 25 60 fax: 22 610 38 29

sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

ul. Rydzowa 1A, 02-973 Warszawa

kom: 506 395 592

edukacja@lasymiejskie.waw.pl

Z naszej kamery

Sprzedaż drewna