Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa, to obiekt wyjątkowy w skali całej aglomeracji. Został wybudowany przy zabytkowej leśniczówce na terenie Lasu Kabackiego im. Stefana Starzyńskiego, jednego z ulubionych miejsc mieszkańców stolicy. Jego budowa została sfinansowana ze środków budżetowych m.st. Warszawy. Podstawowym celem nowego Centrum będzie prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych.Centrum usytuowane jest na malowniczym fragmencie Skarpy Warszawskiej i otoczone lasem, który stanowi idealną oprawę do zajęć przyrodniczych i jednocześnie daje możliwość połączenia zajęć kameralnych z praktycznymi zajęciami w terenie. Teren wokół budynku został zagospodarowany tablicami edukacyjnymi na temat budek lęgowych czy rodzajów drewna. Przy Centrum znajduje się również „polanka edukacyjna" z drewnianymi wiatami i miejscem na ognisko. Dodatkowym atutem jest bliskie sąsiedztwo Parku Kultury w Powsinie oraz Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk.

Na parterze budynku znajduje się sala wykładowa dla około 80 osób do prowadzenia spotkań
i wykładów o charakterze przyrodniczym. Sala może również służyć jako przestrzeń wystawiennicza m.in. dla prac konkursowych czy prac realizowanych na zajęciach. Na piętrze mieszczą się dwie pracownie, każda dla 30 osób, w których mogą być prowadzone niezależnie od siebie zajęcia. Nasz obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (wyposażony w podjazd, windę oraz toalety dla osób niepełnosprawnych).

 Materiały edukacyjne i pomoce naukowe takie jak mikroskopy, lornetki, gry edukacyjne, modele, plansze czy tablice interaktywne, które zgromadziliśmy, sprawiają, że nasze zajęcia są nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne. Dzięki obserwacjom, eksperymentom, pokazomi zajęciom terenowym chcemy stworzyć w Centrum możliwość prowadzenia edukacji w sposób kompleksowy, rzeczowy i niezwykle atrakcyjny dla odbiorców. W Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej staramy się przekazać wiedzę przyrodniczą oraz kształtować wrażliwość ekologiczną uczestników zajęć, szczególnie dzieci na wielu płaszczyznach. Dlatego poza zajęciami przyrodniczymi dzieci będą mogły wziąć udział również w zajęciach muzycznych i plastycznych.

Nasze Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej ma wiele do zaoferowania i z pewnością każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

 

 

Naszym celem jest upowszechnienie wiedzy o otaczającym nas środowisku, propagowanie postaw aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody oraz podnoszenie świadomości ekologicznej. Każde zajęcia w lesie to zarówno dla dzieci jak i ich opiekunów bezpośredni kontakt z przyrodą oraz możliwość zaobserwowania i poznania ciekawych zjawisk z życia lasu. To także porcja wiedzy

o lesie, nauka nowych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych oraz poznawanie fauny leśnej. W zajęciach wykorzystywane są przede wszystkim gry i zabawy aktywizujące. Lasy Miejskie – Warszawa prowadzą zajęcia z edukacji przyrodniczo – leśnej dla przedszkoli oraz szkół publicznych położonych na terenie m.st. Warszawy.

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Przejdź do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa

tel: 22 612 25 60 fax: 22 610 38 29

sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

ul. Rydzowa 1A, 02-973 Warszawa

kom: 506 395 592

edukacja@lasymiejskie.waw.pl

 

Sprzedaż drewna

04 października 2017

 

 

Z naszej kamery

Aktualności

CENTRUM EDUKACJI

PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

LASY MIEJSKIE WARSZAWA