08 stycznia 2017
Monitoring wybranych gatunków ptaków, płazów, gadów, owadów oraz porostów na terenie kompleksów leśnych na gruntach Skarbu Państwa we władaniu m.st. Warszawy – Lasów Miejskich Warszawy – etap I dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w...
08 stycznia 2017
„ Jestem badaczem przyrody” – zakup mikroskopów stereoskopowych  do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11880,00 zł.....
08 stycznia 2017
Prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i lasach ochronnych w granicach m.st. Warszawy w 2014 roku sfinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie. Pielęgnacja łąk i polan śródleśnych – 4,06 ha - wykonywanie koszeń łąk i polan...
25 maja 2016
„Co to jest las?”- produkcja filmu przyrodniczo-edukacyjnego dla dzieci  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 45.000,00 zł....
10 maja 2016
„Poznaj leśną stronę Warszawy”- produkcja gry edukacyjnej dotyczącej warszawskich kompleksów leśnych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji  w kwocie 21 600,00 zł"...
07 sierpnia 2015
Sporządzenie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położnych w granicach administracyjnych m. st. Warszawa dla dzielnic: Rembertów, Targówek, Wesoła, Ursynów, Wilanów, Wola dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
01 sierpnia 2015
"Edukacja dla przyrody - zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z  edukacji przyrodniczo - leśnej oraz materiałów promujących działania proekologiczne" - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 124.496,84 zł. Dzięki...
To jest przykładowa treść tej aktualności. Na stronie zostanie ona podmieniona na terść Twojej aktualności. Lorem ipsum dolor sit amet...

Dotacje z Wojedódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodrki Wodnej

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa

tel: 22 612 25 60 fax: 22 610 38 29

sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

ul. Rydzowa 1A, 02-973 Warszawa

kom: 506 395 592

edukacja@lasymiejskie.waw.pl

 

Sprzedaż drewna

04 października 2017

 

 

Z naszej kamery

Aktualności

CENTRUM EDUKACJI

PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

LASY MIEJSKIE WARSZAWA