Tak – w wielu przypadkach korespondencja e-mail może zastąpić standardową korespondencje listowną. (np. skan dokumentu czy zapytanie skierowane drogą e-mail). Należy jednak pamiętać, aby w treści kierowanej korespondencji zawrzeć  imię

i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy,  adres oraz telefon  (art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Czy załatwienie sprawy może przebiegać poprzez korespondencje e-mail?

Jakie zwierzęta można przywozić do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt? 

Do ORZ można przynosić zwierzęta ranne bądź wymagające tymczasowej opieki. Rehabilitujemy zwierzęta z gromady ssaków (Mammalia) występujące w Polsce w stanie dzikim m.in. Borsuk, Bóbr europejski, Daniel, Dzik, Gronostaj, Jeleń szlachetny, Jenot, Jeż europejski, Kuna domowa, Kuna leśna, Dziki królik, Lis, Łasica łaska, Łoś, Sarna, Tchórz zwyczajny, Nietoperz, Wiewiórka pospolita, Wydra europejska, Zając szarak.

Potrąciłem/am dzikie zwierzę na drodze. Co mam robić?

W przypadku znalezienia rannego zwierzęcia bądź potrącenia na drodze powinniśmy o zdarzeniu poinformować wykwalifikowane służby. Pracownicy na miejscu są w stanie poprawnie ocenić sytuacje czy zwierzę potrzebuje pomocy i jeśli tak to bezpiecznie dostarczyć je do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt.

Dzika zwierzyna leśna - Lasy Miejskie-Warszawa nr tel. 600 020 746

Pozostałe zwierzęta – Straż Miejska Patrol EKO nr tel. 986

Czy mogę samodzielnie interweniować w zdarzeniach, w których udział biorą dzikie zwierzęta?

Nie zaleca się samodzielnej interwencji w sytuacjach, w których udział biorą dzikie zwierzęta. Odpowiednie służby
w wykwalifikowany sposób zajmą się dziką zwierzyną. Pamiętajmy, że dzikie zwierzęta ze swojej natury unikają i boją się ludzi. Ponadto mogą przenosić choroby. 

Chciałbym/abym wyciąć drzewa na swojej działce leśnej. Co powinienem/am zrobić?

Wycinka drzew na działkach leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa wymaga zgłoszenia Lasom Miejskim - Warszawa. Szczegółowe informacje  oraz wskazówki można uzyskać w zakładce wycinka drzew.

Na jaki rachunek należy  dokonać opłaty skarbowej za wydanie decyzji?

Na rachunek nr 30 1030 1508 0000 0005 5003 2112 Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Urzędu Dzielnicy Wawer. Koniecznie z dopiskiem: za decyzję na zabiegi pielęgnacyjne.

 

Na jaki rachunek należy  dokonać opłaty skarbowej za wydanie decyzji na pozyskanie  drewna przekraczające dopuszczalną masę określoną w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu lub Inwentaryzacji stanu lasu?

Przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1; 04-713 Warszawa; 30 1030 1508 0000 0005 5003 2112

Koniecznie z dopiskiem:  za decyzję na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy o lasach (przekroczenie).

Wydanie takiej decyzji możliwe jest tylko w przypadkach losowych na wniosek właściciela.

Zamierzam zorganizować prywatne spotkanie połączone z paleniem ogniska. Co powinienem/am zrobić? Czy muszę występować o pozwolenie?

Spotkanie połączone z paleniem ogniska można zorganizować wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym takim jak polany
z wyznaczonymi miejscami do rozpalania ognisk. Polany ogniskowe są miejscami ogólnodostępnymi. W przypadku prywatnych imprez nie wymagamy uzgodnienia. Należy pamiętać o zakazie ruchu samochodowego w lasach (oprócz miejsc do tego przeznaczonych jak parkingi) oraz używania sprzętu nagłaśniającego. Śmieci powstałe w trakcie imprezy są sprzątane przez Lasy Miejskie - Warszawa. Ważne, aby były zgromadzone w koszach (w przypadku dużej ilości – ułożone w workach przy koszach).

Nasza fundacja/organizacja/szkoła/firma chce zorganizować maraton/bieg/imprezę w lesie.
Czy powinniśmy otrzymać na to zgodę?

W przypadku imprez firmowych, szkolnych itp. wydajemy zgody na ich organizację. Należy zwrócić się do nas na piśmie
o wyrażenie zgody na organizację imprezy, podać jej termin, przebieg (podczas organizacji np. maratonu), ilość osób uczestniczących, opisać dodatkową infrastrukturę towarzyszącą itp. Należy pamiętać, że jakiekolwiek działania komercyjne
(np. stawianie stoisk reklamowych) są niedozwolone.

W przypadku imprez planowanych w rezerwatach (jeśli wykraczają one poza formę udostępnienia danego rezerwatu) może wystąpić konieczność uzgodnienia warunków z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Najczęściej zadawane pytania

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa

tel: 22 612 25 60 fax: 22 610 38 29

sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

ul. Rydzowa 1A, 02-973 Warszawa

kom: 506 395 592

edukacja@lasymiejskie.waw.pl

 

Sprzedaż drewna

04 października 2017

 

 

Z naszej kamery

Aktualności

CENTRUM EDUKACJI

PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

LASY MIEJSKIE WARSZAWA