Specyfiką lasów położonych w granicach administracyjnych Warszawy jest zróżnicowanie form własności:

-Skarb Państwa

-Lasy Prywatne

Lasy prywatne będące pod nadzorem Prezydenta m.st. Warszawy to około 3 200 ha, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych to powierzchnia około 1 300 ha.

 

Obecnie nadzór nad całością gospodarki leśnej pełni specjalnie w tym celu powołana w 2007 r. jednostka budżetowa - Lasy Miejskie – Warszawa. Przedmiotem działalności Lasów Miejskich - Warszawa jest prowadzenie gospodarki leśnej wg zasad zrównoważonego rozwoju,  zachowanie i powiększanie zasobów leśnych na obszarze m. st. Warszawy,

a ponadto sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, które zajmują ok. 3200 ha. Podstawowym problemem przed którym stoją Lasy Miejskie – Warszawa jest pogodzenie ochrony przyrody i potrzeb gwałtownie rozwijającej się aglomeracji miejskiej.

 

Obecnie lasy w Warszawie zajmują blisko 8 tys. ha,

co stanowi około 15% powierzchni miasta. Rozmieszczone są one głównie na obrzeżach miasta

w 27 kompleksach.

Warszawa jest jedną z niewielu stolic europejskich, w której lasy znajdują się w granicach miasta i zajmują znaczne obszary. Po II wojnie światowej spustoszenia w lasach Warszawy i okolic były ogromne. Lasy w wielu miejscach nosiły ślady tragedii

i walk Polaków.

 

Po zakończeniu II Wojny Światowej podjęto uchwałę o odbudowie Warszawy na mocy Ustawy Sejmu Ustawodawczego

z dnia 3 lipca 1947 r. Wśród architektów i urbanistów pojawiła się koncepcja, wspierana przez leśników, aby zwiększyć lesistość miasta i otoczyć je zielonym pierścieniem leśnym. Koncepcja zyskała akceptację i 1949 r. zapadła decyzja,

aby lesistość Warszawy wynosiła 23,5 %. Początkowo powołano Biuro Zalesień, a w 1951 r. przekazano to zadanie Prezydium Rady narodowej m.st Warszawy. Do końca 1951 r. na terenie miasta stołecznego i okolicach zalesiono ponad

15 tys. ha gruntów. Powstał pierścień wokół stolicy. W wyniku zmian granic Warszawy w latach 1951 - 2002, obszar miasta zwiększył się do około 512 km², a powierzchnia leśna do około 7 200 ha. Lesistość stolicy wynosi obecnie około 15%.

Lasy Warszawy

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa

tel: 22 612 25 60 fax: 22 610 38 29

sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

ul. Rydzowa 1A, 02-973 Warszawa

kom: 506 395 592

edukacja@lasymiejskie.waw.pl

 

Sprzedaż drewna

04 października 2017

 

 

Z naszej kamery

Aktualności

CENTRUM EDUKACJI

PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

LASY MIEJSKIE WARSZAWA