Dzielnice obwodu leśnego Sobieski

Dzielnice obwodu leśnego Kabaty

Dzielnice obwodu leśnego Bemowo-Koło

Dzielnice obwodu leśnego Bielany-Młociny

Lasy Warszawy mają szczególne znaczenie dla ochrony środowiska i dla zaspokajania ważnych potrzeb społecznych. Funkcje tych kompleksów leśnych są ogromne i często niedoceniane. Spełniają ważną rolę w procesach oczyszczania powietrza zwłaszcza w mieście o dużym natężeniu motoryzacyjnym i przemysłowym. Swą obecnością wpływają na mikroklimat.

W zarządzie m.st. Warszawy znajduje się 15 kompleksów leśnych podzielonych na cztery obwody leśne:

1. Obwód leśny Bielany-Młociny (838 ha)
2. Obwód leśny Bemowo-Koło (556 ha) 
3. Obwód leśny Kabaty (903 ha)

4. Obwód leśny Las Sobieskiego (1353 ha)

1. Białołęka Dworska

2. Dąbrówka Henryków

3. Las Wydma Żerańska

4. Las Bródno

5. Lasy Rembertowskie

6. Las Olszynka Grochowska

7. Las Matki Mojej

8. Las Sobieskiego

9. Lasy Wesołej

10. Lasy Wawerskie

11. Las Kabacki

12. Lasek na Kole

13. Las Bemowo

14. Las Lindego

15. Las Bielański

16. Las Nowa Warszawa

17. Las Młociny

Obwody leśne Lasów Miejskich - Warszawa

Kompleksy leśne w granicach administracyjnych m.st. Warszawy

Dzielnice obwodów leśnych

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa

tel: 22 612 25 60 fax: 22 610 38 29

sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

ul. Rydzowa 1A, 02-973 Warszawa

kom: 506 395 592

edukacja@lasymiejskie.waw.pl

 

Sprzedaż drewna

04 października 2017

 

 

Z naszej kamery

Aktualności

CENTRUM EDUKACJI

PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

LASY MIEJSKIE WARSZAWA