Przebudowa drzewostanu w Lesie Kabackim

Opublikowano: 19 październik 2022

W dniach  od 18 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Lasy Miejskie – Warszawa planują realizację prac z zakresu gospodarki leśnej:

  • Miejsce: Rezerwat przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego” oddz. 4c.
  • Charakter prac: Przebudowa drzewostanu.
  • Podstawa: Przedmiotowe prace stanowią realizację zadań gospodarczych określonych w ZARZĄDZENIEU REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”.
  • Celem prac pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanach jest poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron umożliwiające im rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron i wzrost grubości pnia, co poprawi statykę drzew. Podczas zabiegu trzebieży usunięte zostaną indywidualnie wyselekcjonowane drzewa w tym: ograniczające przestrzeń życiową i stanowiące konkurencję dla drzew, które w przyszłości stanowić będą trzon drzewostanu, a także niektóre najmniej stabilne i podatne na uszkodzenia drzewa, oraz osobniki gatunków niezgodnych z potencjałem siedliska – o charakterze inwazyjnym lub najmniej żywotne. Wycinka ww. drzew poprawi warunki wzrostu drzewom właściwym danemu siedlisku, wykazującym największą witalność i żywotność, co jest szczególnie ważne dla utrzymania trwałości drzewostanów o charakterze monokultur oraz obszarów leśnych zniekształconych przez negatywny wpływ miasta.

    Długookresowym skutkiem przeprowadzanych cyklicznie prac jest wzmocnienie trwałości i stabilności drzewostanów oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób odwiedzjących kompleksy leśne.

 

Sprawdź również

Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w I kwartale 2024 r.

13 luty 2024

Prace pielęgnacyjne w Lesie Sobieskiego i Bemowo w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

14 listopad 2023

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie

30 październik 2023

Realizacja wykonania zadań z zakresu uporządkowania terenu oraz powiększenia areału zieleni

27 październik 2023