Zabiegi z zakresu hodowli lasu w Lesie Młociny

Opublikowano: 05 grudzień 2022

Miejsce: LAS MŁOCINY (oddz. 2f i 2d)

Termin: 01.12.2022 - 16.12.2022r. 

Charakter prac: zabiegi z zakresu hodowli lasu – trzebież późna

Podstawa: Przedmiotowe prace stanowią realizację zadań gospodarczych określonych w planie Urządzania Lasu dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na lata 2018-2027

Cel prac: Celem prac pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanach jest poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron umożliwiające im rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron i wzrost grubości pnia, co poprawi statykę drzew. Podczas zabiegu trzebieży usunięte zostaną indywidualnie wyselekcjonowane drzewa w tym: zaatakowane przez jemiołę, ograniczające przestrzeń życiową i stanowiące konkurencję dla drzew, które w przyszłości stanowić będą trzon drzewostanu, a także niektóre najmniej stabilne i podatne na uszkodzenia drzewa, oraz osobniki gatunków niezgodnych z potencjałem siedliska – o charakterze inwazyjnym (akacja, dąb czerwony, klon jesionolistny) lub najmniej żywotne. Wycinka ww. drzew poprawi warunki wzrostu drzewom właściwym danemu siedlisku, wykazującym największą witalność i żywotność, co jest szczególnie ważne dla utrzymania trwałości drzewostanów o charakterze monokultur oraz obszarów leśnych zniekształconych przez negatywny wpływ miasta. Długookresowym skutkiem przeprowadzanych cyklicznie prac jest wzmocnienie trwałości i stabilności drzewostanów oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób odwiedzjących kompleksy leśne.

Sprawdź również

Zabiegi gospodarcze – wiosna 2023

24 kwiecień 2023

Usuwanie drzew zagrażających w Lesie Bielańskim

15 luty 2023

Realizacja zaleceń z ekspertyz dendrologicznych

06 luty 2023

Prace pielęgnacyjne drzewostanów w lesie przy ul. Insurekcji i Lidzbarskiej

01 luty 2023