Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w pierwszym kwartale 2023 r.

Opublikowano: 09 styczeń 2023

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w pierwszym kwartale 2023 r. przeprowadzić będą prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach:

 • Wilanów i Ursynów:
  • Las Kabacki, oddz. 2, przy ul. Prawdziwka wydzielenia b, c, d; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 13,55 ha,
  • Las Kabacki oddz. 28, ul. Leśna, wydzielenia a, b, c, h, i; łączna powierzchnia objęta
   zabiegiem – 23,27 ha,
  • Las Kabacki oddz. 30, ul. Żołny, wydzielenia a, b, c; łączna powierzchnia objęta
   zabiegiem – 4,91 ha,
  • Las Kabacki, oddz. 31, ul. Żołny, wydzielenia a, b, d, f, g; łączna powierzchnia objęta
   zabiegiem –6,53 ha,
 • Targówek:
  • Las Bródno oddz. 3, Pomiędzy ul. Głębocką a ul. Kondratowicza,
 • Wawer:
  • Las Osiedle Anin, pomiędzy ul. Bronisława Czecha, ul. Zorzy, ul. Wierzchowskiego,
 • Bemowo:
  • Las Bemowo, Oddz. 5, okolice ul. Kampinoskiej, Oddz. 21, rejon ulic Dobrzańskiego, Spychowska, Kocjana,
  • Las Bemowo Oddz. 8ax rejon ulicy Radiowej, Oddz. 6ax rejon ulicy Kunickiego, Kocjana,
  • Las Bemowo Oddz. 9k, rejon ulicy Radiowej,
 • Białołęka:
  • Las Choszczówka i Lasy Białołęki Dworskiej - ul. Insurekcji, ul. Lidzbarska,
   ul. Forsycji, ul. Parowozowa, ul. Polnych Kwiatów,
 • Bielany:
  • Las Młociny – ul. Papirusów,
  • Las Nowa Warszawa – ul. Dziekanowska,

oraz na terenie Gminy Stare Babice:

  • Las Bemowo, oddz. 22, 18, 16, rejon ulic Dobrzańskiego, Na skraju, Decowskiego, Sikorskiego.

Celem prac pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanach jest poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron umożliwiające im rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron i wzrost grubości pnia, co poprawi statykę drzew. Podczas zabiegu trzebieży usunięte zostaną indywidualnie wyselekcjonowane drzewa w tym: ograniczające przestrzeń życiową i stanowiące konkurencję dla drzew, które w przyszłości stanowić będą trzon drzewostanu, a także niektóre najmniej stabilne i podatne na uszkodzenia drzewa, oraz osobniki gatunków niezgodnych z potencjałem siedliska – o charakterze inwazyjnym lub najmniej żywotne. Wycinka ww. drzew poprawi warunki wzrostu drzewom właściwym danemu siedlisku, wykazującym największą witalność i żywotność, co jest szczególnie ważne dla utrzymania trwałości drzewostanów o charakterze monokultur oraz obszarów leśnych zniekształconych przez negatywny wpływ miasta. Długookresowym skutkiem przeprowadzanych cyklicznie prac jest wzmocnienie trwałości i stabilności drzewostanów oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób odwiedzjących kompleksy leśne.

                W trakcie wykonywania prac, mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na powierzchnie. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych zabiegów można uzyskać, od naszych pracowników:

 • Obwód Las Sobieskiego: P. Damian Całka, tel. 604-460-038
 • Obwód Las Kabaty: P. Mirosława Mironczuk, tel. 608-352-389
 • Obwód Bemowo – Koło: P. Piotr Prądzyński, tel. 608-347-297
 • Obwód Bielany – Młociny: P. Maciej Wroniewski, tel. 600-020-748

Sprawdź również

Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w I kwartale 2024 r.

13 luty 2024

Prace pielęgnacyjne w Lesie Sobieskiego i Bemowo w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

14 listopad 2023

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie

30 październik 2023

Realizacja wykonania zadań z zakresu uporządkowania terenu oraz powiększenia areału zieleni

27 październik 2023