Usuwanie drzew zagrażających w Lesie Bielańskim

Opublikowano: 15 luty 2023

Termin: od 13-02-2023 r. do 28-02-2023 r.

Miejsce: rezerwat przyrody Las Bielański

Charakter prac: ogławianie martwych drzew, usuwanie suchych konarów

Podstawa: Poprawa bezpieczeństwa na udostępnionych szlakach pieszych. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Bielański.

Cel prac: Celem prac prowadzonych w rezerwacie przyrody Las Bielański jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających ze ścieżek leśnych (pieszych i pieszo-rowerowych) wyznaczonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Prace będą polegały na ogławianiu martwych drzew martwych, znajdujących się w strefie około 10-20 metrów od udostępnionych szlaków i grożących upadkiem na ww. ścieżki. W przypadku ogławiania drzew, tam gdzie będzie to możliwe, będą pozostawiane pnie o wysokości ok. 3-4 metrów (tzw. świadki). Drewno oraz świadek pozostaną w miejscu ścinki do naturalnego rozkładu w celu wzbogacenia bioróżnorodności, będą stanowić miejsca bytowania dla owadów, ptaków i innych organizmów, a przyszły rozkład drewna wzbogaci ściółkę i glebę w niezbędne substancje.

W trakcie realizacji prac będą również przeprowadzone prace polegające na usuwaniu martwych konarów z wybranych żyjących drzew, które znajdują się nad udostępnionymi ścieżkami leśnymi. Realizacja ww. prac pielęgnacyjnych będzie wymagała krótkotrwałego ograniczenia dostępności wybranych obszarów rezerwatu. Prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie terenu.

Sprawdź również

Zabiegi gospodarcze – wiosna 2023

24 kwiecień 2023

Usuwanie drzew zagrażających w Lesie Bielańskim

15 luty 2023

Realizacja zaleceń z ekspertyz dendrologicznych

06 luty 2023

Prace pielęgnacyjne drzewostanów w lesie przy ul. Insurekcji i Lidzbarskiej

01 luty 2023