Zabiegi gospodarcze – wiosna 2023

Opublikowano: 24 kwiecień 2023

W kwietniu, Lasy Miejskie – Warszawa przystąpiły do kampanii sadzenia drzew w ramach której na powierzchniach zlokalizowanych w obwodach leśnych Kabaty (w rejonie ulicy Prawdziwka, Żołny oraz Leśnej), Bemowo - Koło (w rejonie ulicy Kampinoskiej, Estrady i Generała Władysława Sikorskiego), Las Sobieskiego (Las Bródno w okolicy ulicy Malborskiej) oraz Bielany - Młociny (Białołęka w okolicy ul. Wałuszewskiej) planowane jest zasadzenie 63 450 sadzonek drzew liściastych, z czego 42 450 szt. stanowią odnowienia a 21 000 szt. powiększanie areału zieleni nieurządzonej. Wśród nich znajdą się zarówno gatunki lasotwórcze takie jak dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, grab pospolity, klon zwyczajny, klon jawor, buk pospolity, olsza czarna, topola osika a także gatunki biocenotyczne: kalina koralowa, głóg jednoszyjkowy, jabłoń dzika, czereśnia ptasia, szakłak pospolity i trzmielina pospolita.

Prace na terenie Lasu Kabackiego mają charakter przebudowy i są przeprowadzane zgodnie z Planem ochrony dla rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, ustanowionym Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016 r. Również w Lesie Bemowo, dążąc do wielkogatunkowego drzewostanu przebudowujemy monokultury sosnowe w kierunku złożonych ekosystemów, które w przyszłości składem gatunkowym i strukturą będą bardziej zbliżone do tych występujących naturalnie na danym siedlisku. Przedmiotowe działania służą podniesieniu odporności i trwałości lasów w warunkach miejskich, a także zwiększają ich odporność na skutki zmian klimatycznych.

Ponadto informujemy, iż prace wykonywane w tym miesiącu na obszarze lasu  w rejonie Anina (dzielnica Wawer), są prowadzone na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe, a tutejsza jednostka nie bierze udziału w ich realizacji.

Sprawdź również

Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w I kwartale 2024 r.

13 luty 2024

Prace pielęgnacyjne w Lesie Sobieskiego i Bemowo w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

14 listopad 2023

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie

30 październik 2023

Realizacja wykonania zadań z zakresu uporządkowania terenu oraz powiększenia areału zieleni

27 październik 2023