Drukuj

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w okresie od 21 czerwca do  31 lipca 2021 roku, na terenach administrowanych przez naszą jednostkę w obwodzie Bemowo-Koło, realizowane będą wymienione poniżej zabiegi związane z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu:

Ścinka 5 szt. drzew zamarłych (4 szt. brzozy, 1 szt. sosny) na placu zabaw „Pod sosnowym dachem”, oraz przy alejkach wokół placu zabaw i ścieżce zdrowia. Las Bemowo oddz. 6k.

Ścinka 8 szt. drzew zamarłych (4 szt. brzozy, 4 szt. sosny) zagrażających rekreantom na ścieżce zdrowia. Las Bemowo oddz. 7a.

Ścinka 1 szt.  drzewa zamarłego (brzoza), stojącego bezpośrednio przy drodze publicznej, róg Leskiego i Radiowej. Oddz. 8m.

Ścinka 1 szt. drzewa zamarłego (brzoza), przy ulicy Radiowej. Oddz. 9m

Ścinka 7 szt. drzew zamarłych (brzozy), przy ulicy Radiowej i drodze oddziałowej między oddz. 9 a oddz. 10.

W sprawach dotyczących prowadzonej gospodarki leśnej można kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem terenowym Lasów Miejskich – Warszawa: Obwód Bemowo-Koło – p. Piotr Prądzyński – tel. 608 347 297.