Drukuj

Sporządzenie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położnych w granicach

administracyjnych m. st. Warszawa dla dzielnic: Rembertów, Targówek, Wesoła, Ursynów, Wilanów, Wola dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00 z.