Drukuj

Prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i lasach ochronnych w granicach m.st. Warszawy w 2014 roku sfinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie.

  1. Pielęgnacja łąk i polan śródleśnych – 4,06 ha - wykonywanie koszeń łąk i polan śródleśnych  spowoduje wstrzymanie naturalnej sukcesji przez gatunki lekkonasienne drzew. Koszenie zostanie wykonane przed owocowaniem nawłoci kanadyjskiej, co przyczyni się do wstrzymania ekspansji tego gatunku. Łąki i polany śródleśne są ważnym elementem urozmaiconego krajobrazu, zwiększają różnorodność siedlisk, polepszają warunki bytowania zwierząt występujących na danym terenie. Przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności.
  2. Utrzymanie siedliska przyrodniczego świetlistej dąbrowy – 9,50 ha - wykonanie zabiegów ochronnych spowoduje wstrzymanie  naturalnej sukcesji w kierunku grądu.
  3. Ochrona upraw leśnych pochodzących z nasadzeń sztucznych – 230 mb - naprawy uszkodzeń grodzeń spowodują zmniejszenie penetracji upraw przez zwierzynę, ograniczą zgryzanie młodych drzewek. Przełoży się to na szybszy wzrost drzew, korony szybciej osiągną zwarcie.
  4. Zapewnienie sztucznych miejsc lęgowych ptaków – 340 szt. – czyszczenie, naprawy i montaż nowych skrzynek lęgowych spowoduje wzrost  zasiedleń i zwiększy szanse na wyprowadzenie nowych lęgów.
  5. Podkrzesywanie oraz usuwanie drzew zagrażających wykonywane w ramach zabiegów pielęgnacyjnych