Postępując zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie z 6 grudnia 2017 r., w związku ze stwierdzeniem przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików na terenie m.st. Warszawy Lasy Miejskie – Warszawa informują że, zgodnie z § 2 pkt.6 ww. Rozporządzenia wstrzymują odłów dzików z terenu m.st. Warszawy.

Informujemy, że mapa obszarów na terytorium Polski, objętych restrykcjami jest dostępna na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce