Informacje o pracach w lasach Warszawy

Opublikowano: 23 listopad 2022

W warszawskich lasach rozpoczna się bardzo pracowity okres. Prace pielęgnacyjne prowadzimy cyklicznie, aby zachować trwałość i stabilność ekosystemu na przyszłe lata. Ich zakres jest bardzo szeroki –  są to między innymi trzebieże i nasadzenia.

Jaki jest zakres prac? Usuwamy wyselekcjonowane, najmniej stabilne i podatne na uszkodzenia drzewa, sadzimy młode pokolenie drzew. Usuwamy również gatunki inwazyjne.

Dzięki tym zabiegom drzewa właściwe dla danego siedliska i te, które wykazują największą witalność, będą miały lepsze warunki wzrostu.

Staramy się na bieżąco informować o wszelkich pracach, które wykonujemy w lesie. W trakcie prowadzenia zabiegów będziemy wykorzystywać także system kodów QR, które pozwolą na szybkie odnalezienie informacji dotyczących prac toczących się obecnie w lesie.

Wszystkie informacje dostępne są tutaj: Prace z zakresu gospodarki leśnej

kod info o lasach

Sprawdź również

Zapisy na warsztatowe spotkanie w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej

05 grudzień 2022

Drzewa i zieleń urządzona na Woli

25 listopad 2022

Informacje o pracach w lasach Warszawy

23 listopad 2022

Nowy obiekt centrum edukacji na terenie Lasów Miejskich - Warszawa

18 sierpień 2022