Od poniedziałku do czwartku zajęcia terenowe prowadzone są w Lesie Kabackim, natomiast w piątki w pozostałych kompleksach leśnych na terenie Warszawy. Las jest sam w sobie najlepszym środkiem dydaktycznym, można go wykorzystać o każdej porze roku. W czasie spaceru uczniowie samodzielnie wykonują zadania dostosowane do tematu zajęć oraz poznają zasady zachowania w lesie. Każde zajęcia to bezpośredni kontakt z przyrodą oraz możliwość zaobserwowania i poznania interesujących zjawisk z życia lasu. To porcja wiedzy o lesie, nauka nowych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych, poznawanie fauny leśnej, a także uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego jakie powoduje człowiek wynikających z niewłaściwego zachowania na terenach leśnych. To także pokazanie korzyści jakie niesie las. Podczas zajęć wykorzystywane są przede wszystkim gry i zabawy aktywizujące, które mają na celu poznanie lasu wszystkimi zmysłami. Dają również możliwość działania i aktywnego uczestnictwa oraz sprawiają, że uczniowie czują się jak poszukiwacze i odkrywcy. Zajęcia trwają 90 minut.

Miejsca zbiórki:

  • Las Kabacki - pętla autobusowa Os. Kabaty, przy stacji metra Kabaty,
  • Las Młociny - skrzyżowanie ulic Pułkowej i Papierusów, przy restauracji McDonald's,
  • Las Bielański - przystanek tramwajowy UKSW 04,
  • Las Sobieskiego - ul. Korkowa 170A, przy dyrekcji Lasów Miejskich - Warszawa,
  • Las Bemowo - skrzyżowanie ulic Kaliskiego i Kutrzeby, przy kościele pw MB Ostrobramskiej
  • Lasek na Kole - skrzyżowanie ulic Dobrogniewa i Dahlberga,
  • Las Bródno - przystanek Malborska 02.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Ważna informacja dotycząca grup o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Po dokonaniu zapisu grupy o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych prosimy o kontakt na numer telefonu 506 395 592 w celu ustalenia szczegółów wizyty i podaniu ewentualnych szczególnych wymagań co do organizacji zajęć. Jednocześnie w przypadku grup, gdy wszyscy uczestnicy posiadają specjalne potrzeby edukacyjne zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do naszych zaleceń odnośnie maksymalnej liczby uczestników zajęć:

- dzieci z lekkim upośledzeniem - 16 osób,

- dzieci z umiarkowanym upośledzeniem - 8 osób

- dzieci z autyzmem - 8 osób.