Od poniedziałku do czwartku istnieje możliwość połączenia zajęć terenowych prowadzonych w lesie Kabackim z zajęciami stacjonarnymi odbywającymi w siedzibie Centrum. Zajęcia trwają 150 minut.

Podczas zajęć edukatorzy wprowadzają uczestników w sekrety przyrody, pokazując rządzące nią mechanizmy i zależności. Proponowane w trakcie warsztatów metody nauczania mają w jak największym stopniu aktywizować uczestników, rozwijać pamięć, spostrzegawczość i wyobraźnię oraz wzmagać dociekliwość. Tego typu zajęcia to także możliwość zapoznania uczniów z metodami badań środowiska przyrodniczego, dzięki czemu kształcimy zmysł obserwacji i wyobraźni przestrzennej. Uczestnicy zajęć zdobywają praktyczne umiejętności (np. dokonywania pomiarów, rozróżniania organizmów, orientacji w terenie), uczą się patrzeć na środowisko oraz kulturalnie zachowywać wobec otaczającej przyrody.

Zajęcia w tej formule dają uczestnikom niepowtarzalną okazję zweryfikowania swoich wyników obserwacji w terenie, z teoretyczną wiedzą zdobytą podczas zajęć w sali. Jest to także niebywała okazja zastosowania i doskonalenia nabytych wiadomości i umiejętności.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, aby wziąć udział, należy się zapisać tutaj.

Ważna informacja dotycząca grup o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Po dokonaniu zapisu grupy o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych prosimy o kontakt na numer telefonu 506 395 592 w celu ustalenia szczegółów wizyty i podaniu ewentualnych szczególnych wymagań co do organizacji zajęć. Jednocześnie w przypadku grup, gdy wszyscy uczestnicy posiadają specjalne potrzeby edukacyjne zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do naszych zaleceń odnośnie maksymalnej liczby uczestników zajęć:

- dzieci z lekkim upośledzeniem - 16 osób,

- dzieci z umiarkowanym upośledzeniem - 8 osób

- dzieci z autyzmem - 8 osób.