Laboratorium przyrody

W czasie warsztatów uczniowie wykonają szereg doświadczeń i obserwacji, które pozwolą im samodzielnie poszukać odpowiedzi na pytania takie jak:

  • dlaczego chlorofil jest najważniejszym barwnikiem na Ziemi?
  • dlaczego jest zielony?
  • jak przebiega fotosynteza?
  • dlaczego liście przebarwiają się na czerwono?

Wykonamy preparaty mikroskopowe i zobaczymy podstawowe struktury komórki roślinnej pod mikroskopami świetlnymi. Będziemy również posługiwać się techniką chromatografii cienkowarstwowej, aby zidentyfikować barwniki roślinne.