Bliskie spotkania z bioróżnorodnością

Tematem przewodnim zajęć są dzikie gatunki flory i fauny stanowiące różnorodność biologiczną warszawskich lasów, a także ich wpływ na funkcjonowanie ekosystemu leśnego. W czasie warsztatów przyglądamy się różnorodności biologicznej na różnych jej poziomach oraz omawiamy czynniki, które ją kształtują. Zastanawiamy się, jakie skutki przyniesie zmniejszenie bioróżnorodności, a także, jaki wpływ na ten proces ma człowiek. Analizując zależności międzygatunkowe uzasadniamy konieczność zachowania wysokiej bioróżnorodności oraz podejmowania przez człowieka działań ochronnych z naciskiem na ochronę czynną siedlisk i gatunków.

 

Las którego nie widać- zajęcia laboratoryjne

Las to nie tylko drzewa, ale także wszyscy jego mieszkańcy. Niektórych z nich dobrze znamy, większość z nas widziała na własne oczy dzięcioła, sikorkę i wiewiórkę. Podglądanie innych wymaga wiele czasu, wiedzy  i nadludzkiej nieraz cierpliwości. Niektórych mieszkańców lasu nie wypatrzy jednak nawet najbystrzejsze oko. Na zajęciach zapraszamy na wyprawę do świata organizmów tak małych, że niemożliwe jest wypatrzenie ich gołym okiem. Uzbrojeni w mikroskopy i binokulary będziemy podglądać las, którego na co dzień nie widać.

.