Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną dla szkół i przedszkoli.

Wszystkie realizowane przez nas tematy i scenariusze są dostosowane do wieku uczniów i uwzględniają zagadnienia z podstawy programowej dla odpowiednich etapów nauczania. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas tematy zajęć znajdą się w Państwa planach edukacyjnych.

  

Lato w Lesie

Bzzz – czyli wszystko o pszczołach

Zajęcia mają na celu wzbogacić wiedzę uczestników na temat roli pszczół i innych owadów zapylających w środowisku i życiu człowieka. W czasie warsztatów postaramy się przekazać podstawową wiedzę o pszczołach (charakterystykę i wygląd tych pożytecznych owadów), nauczymy się odróżniać pszczoły od gatunków spokrewnionych, zastanowimy się czym się żywią (jakie kwiaty stanowią ich przysmaki) i gdzie mieszkają. Zajęcia mają na celu przybliżyć świat owadów pszczołowatych, co pozwoli zrozumieć lepiej ich rolę w środowisku i poznać sposoby ochrony tych pożytecznych zwierząt.

Poznaj leśną stronę Warszawy (Leśne gry i zabawy)

W czasie zajęć zaprosimy uczestników do warszawskich lasów, obszarów cennych przyrodniczo, z których chętnie korzystają wszyscy spragnieni wypoczynku i kontaktu z naturą. Nie należy jednak zapominać, że lasy wpływają pozytywnie na klimat, są ostoją cennych gatunków zwierząt, roślin i grzybów, miejscem pozyskania najbardziej ekologiczne surowca – drewna, chronią tez nasze zdrowie przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń. Wszystkie te ważne informacje postaramy się przekazać w trakcie zajęć naszym uczestnikom poprzez liczne propozycje zabaw i aktywności z wykorzystaniem lasu jako naturalnej pracowni.