Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa

Karol Podgórski

 

Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej

Andżelika Gackowska

 

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

Błażej Dałek

 

Główny Księgowy

Anna Adamczyk