Numer postępowania
LM-W.ZP.260.5.2022
Rodzaj zamówienia
roboty budowlane

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 264 785,00 zł brutto.

 

Załączniki:
PlikZałączającyUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfMarcin Strączyński2022-06-23 12:542022-06-23 12:54
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdfMarcin Strączyński2022-06-15 14:072022-06-15 14:07
Pobierz plik (Załącznik 4a Kosztorys Ofertowy aktualizacja.xlsx)Załącznik 4a Kosztorys Ofertowy aktualizacja.xlsxMarcin Strączyński2022-06-06 14:432022-06-06 14:43
Pobierz plik (Wyjaśnienia i zmiana SWZ.pdf)Wyjaśnienia i zmiana SWZ.pdfMarcin Strączyński2022-06-06 14:432022-06-06 14:43
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdfMarcin Strączyński2022-06-06 14:422022-06-06 14:42
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ.pdfMarcin Strączyński2022-05-23 12:312022-05-23 12:31
Pobierz plik (SWZ.docx)SWZ.docxMarcin Strączyński2022-05-23 12:312022-05-23 12:31
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdfMarcin Strączyński2022-05-23 12:312022-05-23 12:31
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Projekt wykonawczy pod nazwą „Modernizacja budynku siedziby Lasów Miejskich Warszawa przy ulicy Korkowej 170A wraz z ciągami komunikacyjnymi w celu zwiększenia.7z)Załącznik nr 1 Projekt wykonawczy pod nazwą „Modernizacja budynku siedziby Lasów Miejskich Warszawa przy ulicy Korkowej 170A wraz z ciągami komunikacyjnymi w celu zwiększenia.7zMarcin Strączyński2022-05-23 12:282022-05-23 12:28
Pobierz plik (Załącznik nr 1a – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf)Załącznik nr 1a – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdfMarcin Strączyński2022-05-23 12:272022-05-23 12:27
Pobierz plik (Załącznik nr 1b – Przedmiar.pdf)Załącznik nr 1b – Przedmiar.pdfMarcin Strączyński2022-05-23 12:262022-05-23 12:26
Pobierz plik (załącznik nr 2- Projektowane postanowienia umowy.doc)załącznik nr 2- Projektowane postanowienia umowy.docMarcin Strączyński2022-05-23 12:262022-05-23 12:26
Pobierz plik (Załącznik 4a Kosztorys Ofertowy.xlsx)Załącznik 4a Kosztorys Ofertowy.xlsxMarcin Strączyński2022-05-23 12:262022-05-23 12:26