Regulamin i schemat organizacyjny


Polecenie służbowe nr 65/2021 Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Lasów Miejskich – Warszawa oraz Regulaminu Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt