Regulamin i schemat organizacyjny


Polecenie służbowe nr 65/2021 Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Lasów Miejskich – Warszawa oraz Regulaminu Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt

Polecenie służbowe nr 44/2023 Dyrektora jednostki budżetowej m. st. Warszawy „Lasy Miejskie - Warszawa” z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany załączników nr 1 i nr 2 do Polecenia służbowego nr 65/2021 Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy „Lasy Miejskie – Warszawa” z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Lasów Miejskich - Warszawa oraz Regulaminu Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt