Zabieg trzebieży w Lesie Bielańskim

Opublikowano: 01 grudzień 2020
Informujemy, że w dniach 1-9 grudnia 2020 r. będziemy wykonywali zabieg tzw. trzebieży późnej w otulinie rezerwatu Las Bielański, w rejonie ul. Przy Agorze i Marymonckiej.
Podstawą do prowadzonych prac są wskazania gospodarcze zawarte w obowiązującym Planie Urządzania Lasu dla Dzielnicy Bielany na lata 2018-2027.
Przeprowadzenie prac ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron, umożliwiające lepszą rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności rosnących drzew. Dodatkowo w trakcie realizacji prac usuwane będą drzewa zainfekowane i obumierające w wyniku żerowania m.in. kornika ostrozębnego. Zabieg trzebieży obejmie również drzewa posiadające pokrój wskazujący na podatność na złamania, drzewa uszkodzone, zamierające, martwe, głuszące cenne podrosty gatunków biocenotycznych oraz gatunków zgodnych z występującym lokalnie siedliskiem leśnym. Istotnym elementem planowanych prac jest również usuwanie gatunków drzew obcego pochodzenia i inwazyjnych - głownie dębu czerwonego.
Dodatkowo informujemy, że część pozyskanego drewna zostanie pozostawiona na terenie lasu do naturalnego rozkładu w celu wzbogacenia bioróżnorodności. Pozostałe drewno trafi do sprzedaży, a wpływy z jego zbycia zasila bezpośrednio budżet m.st. Warszawy.
Prosimy o zachowanie ostrożności i respektowanie oznakowania, ponieważ w czasie prac związanych z usuwaniem drzew zagrażających bezpieczeństwu na ścieżkach, zostanie wprowadzone częściowe ograniczenie dostępności rejonu prowadzonych prac.

Sprawdź również

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Bemowo

27 maj 2024

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Wawer

27 maj 2024

Spotkania dotyczące dokumentacji urządzania lasu

17 maj 2024

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024