Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska


W dniu 5 lipca 2023 r. powołana została Rada Koordynacyjna Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska, której Lasy Miejskie - Warszawa są członkiem. Celem działania Rady jest wspieranie współpracy oraz budowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń, integrowanie różnych grup interesu oraz inicjowanie działań na rzecz właściwego funkcjonowania i rozwoju Rezerwatu Biosfery.
Rezerwaty biosfery to tereny o wysokich walorach przyrodniczych, wyznaczone w celu wdrażania i propagowania zasad zrównoważonego rozwoju. Przez rozwój zrównoważony rozumieć należy taką formę rozwoju społeczno-gospodarczego, która godzi zaspakajanie potrzeb społeczeństw z ochroną ekosystemów i procesów przyrodniczych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Rezerwaty biosfery ustanawiane są przez UNESCO na wniosek państw będących członkami tej organizacji. Każdy rezerwat ma pełnić trzy podstawowe funkcje: chronić przyrodę, promować zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny, umożliwiać działalność badawczą i naukową. Skuteczna realizacja tych funkcji możliwa jest przy zaangażowaniu i współpracy wszystkich grup funkcjonujących w rezerwacie: mieszkańców, władz, przedsiębiorców, organizacji pozarządowywch i instytucji publicznych. Dlatego właśnie idea rezerwatu biosfery kładzie duży nacisk na swobodny przepływ informacji i kooperację w jak największej liczbie dziedzin.
Tereny Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z jego otuliną w 2000 r. otrzymały tytuł Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska. Tym samym nasza mała ojczyzna dołączyła do międzynarodowej sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO w ramach programu Człowiek i Biosfera (Man and Biosphere – MaB) – prestiżowego grona obszarów o unikatowych walorach przyrodniczych, na których ochrona przyrody idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem ekonomicznym.
Rezerwat biosfery "Puszcza Kampinoska" powstał w roku 2000. Jest drugim pod względem wielkości rezerwatem biosfery w Polsce. Na jego powierzchnię, wynoszącą 76 232 ha, składają się tereny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Administracyjnie rezerwat w całości zlokalizowany jest w województwie mazowieckim, obejmując swym zasięgiem tereny należące do sześciu powiatów- warszawskiego, warszawskiego zachodniego, sochaczewskiego, płockiego, płońskiego i nowodworskiego. Granicami rezerwatu w całości lub w części objęte są dwie dzielnice Warszacy-Warszawa-Bielany, Warszawa-Bemowo- oraz piętnaście gmin: Stare Babice, Izabelin, Leszno, Kampinos, Młodzieszyn, Wyszogród, Brochów, Czerwińsk n. Wisłą, Leoncin, Zakroczym, Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Jabłonna, Łomianki i Warszawa-Białołęka.
Zgodnie z wymogami programu UNESCO „Człowiek i Biosfera" rezerwat ma trzy strefy: centralną, buforową i przejściową. Strefa centralna, zwana rdzeniem, obejmuje obszary ochrony ścisłej Kampinoskiego Parku Narodowego z przyległymi do nich cennymi pod względem przyrodniczym terenami. Jej najważniejszą funkcją jest ochrona naturalnych zasobów i procesów przyrodniczych. Strefa buforowa leży w całości na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Tworzą ją obszary objęte ochroną czynną i krajobrazową. Strefa ta służy realizacji różnych form ochrony aktywnej, jak np. przebudowa drzewostanów w celu ich unaturalnienia, zalesianie gruntów wykupionych bądź pozostawienie ich do sukcesji naturalnej lub sterowanej (renaturyzacja bagien, wrzosowisk, zarośli) itp. Dopuszczane są tutaj nieinwazyjne formy aktywności ludzkiej, takie, jak turystyka, rekreacja, edukacja ekologiczna czy ekstensywne praktyki rolnicze w obszarach ochrony krajobrazowej. Strefa przejściowa obejmuje całą otulinę Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z fragmentami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to strefa o dużych walorach przyrodniczych (m.in. 8 rezerwatów przyrody), przeznaczona dla gospodarowania człowieka opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Jednakże działalność człowieka w żadnym wypadku nie powinna degradować przyrody tej strefy, a tym bardziej nie powinna negatywnie wpływać na strefę wewnętrzną i buforową. Koordynowanie działań Rezerwatu Biosfery "Puszcza Kampinoska" powierzone zostało Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego, przy czym należy pamiętać, że o funkcjonowaniu rezerwatu decydują wszyscy ci, którzy na jego terenie mieszkają, zarządzają jednostką administracyjną lub organizacją, prowadzą działalność gospodarczą, społeczną, edukacyjną, turystyczną itd. Osoby i organizacje realizujące lub planujące realizowanie inicjatyw z zakresu wdrażania szeroko pojętych zasad zrównoważonego rozwoju i chcące kontynuować działania pod egidą Rezerwatu Biosfery "Puszcza Kampinoska" mogą skontaktować się z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu uzyskania odpowiedzi na pytania, informacji, zgłoszenia propozycji czy uwag. Warto pamiętać, że szyld rezerwatu biosfery może okazać się pomocny przy pozyskiwaniu finansowania czy promocji różnego rodzaju działań.
Tereny Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z jego otuliną w 2000 r. otrzymały tytuł Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska. Tym samym nasza mała ojczyzna dołączyła do międzynarodowej sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO w ramach programu Człowiek i Biosfera (Man and Biosphere – MaB) – prestiżowego grona obszarów o unikatowych walorach przyrodniczych, na których ochrona przyrody idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem ekonomicznym.
Źródło: https://www.kampinoski-pn.gov.pl/