Deklaracja dostępności Lasów Miejskich - Warszawa


Lasy Miejskie - Warszawa zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Miejskich - Warszawa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, które wymieniamy w pkt 1-9:

 1. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, ponieważ zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 1. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie w formie infografik. Grafiki, które zawierają tekst, wzmacniają przekaz i pozwalają komunikować dane zagadnienie skutecznie.
 2. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 3. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 4. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2023-01-11.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Piekielniak:

 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • numer telefonu: +48 506 395 778

Za wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak dostępności odpowiada:

 • Marcin Ciunowicz
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • numer telefonu: +48 604 191 751

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 612 25 60 oraz pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie to powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.

 • Lasy Miejskie - Warszawa zrealizują żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym ktoś wystąpi z żądaniem;
 • Jeżeli Lasy Miejskie - Warszawa nie mogą dotrzymać tego terminu, niezwłocznie informują o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące;
 • Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny dostęp do informacji.

Jeśli Lasy Miejskie - Warszawa odmówią realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji - wnioskodawca ma prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości wnioskodawca może także przesłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lasy Miejskie – Warszawa i Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt:

Adres: ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa

Sposób dojazdu

Droga dojazdowa do budynku znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej - skrzyżowanie Jagiellońskiej i Zachodniej. Uwaga,  w Warszawie są dwie ulice Jagiellońskie. Na mapach i nawigacji należy szukać ulicy Jagiellońskiej w dzielnicy Wesoła.

Najbliższy przystanek autobusowy: Jagiellońska (przy rondzie u zbiegu Jagiellońskiej, Korkowej, Płatnerskiej i Wspólnej)

Najbliższe stacje kolejowe: Warszawa Rembertów i Warszawa Gocławek (obie ok. 3km)

Dojazd komunikacją:

    – autobusem 173 (trasa: Dw. Wschodni (Lubelska) – Żupnicza – Dwernickiego – rondo Wiatraczna – Grochowska – Marsa – Okularowa – Korkowa…)

    – pociągiem do stacji Warszawa Gocławek – następnie przejść ok. 400m do przystanku Łysakowska (przy rondzie u zbiegu Korkowej, Łysakowskiej i Rekruckiej) – autobusem 173 lub 115 (kierunek: PKP Mokry Ług) do przystanku Jagiellońska

    – pociągiem do stacji Warszawa Rembertów – następnie przejść ok. 200m do przystanku PKP Rembertów 02 (przy ul. Ilskiego) – autobusem 115 do przystanku Jagiellońska

Dojście od przystanku Jagiellońska: ulicą Jagiellońską – po ok. 450m skręcić w prawo w asfaltową drogę prowadzącą przez las (oznaczoną drogowskazem) i przejść nią jeszcze ok. 220m

Droga dojazdowa nie posiada wydzielonego chodnika.

Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą. Parking jest bezpłatny.

Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku i punkt obsługi mieszkańców:

Zaraz za furtką znaduje się mapa obiektu z opisem, również w alfabecie Braille'a.

Chodnik posiada oznaczenia fakturowe i kolorystyczne oraz niwelację progów (krawężników),

Do wejścia prowadzą schody lub pochylnia.

Wejście do budynku jest oznakowane.

Po lewej stronie od wejścia znajduje się czerwona tablica informacyjna z nazwą budynku.

Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).

Wejście jest przeszklone o prawidłowej szerokości, powyżej 90 cm. oraz zadaszone.

Próg ma prawidłową wysokość, nie większą niż 2 cm.

Przed drzwiami i za nimi zastosowano pas ostrzegawczy.

Tablica informacyjna znajduje się w pomieszczeniu kancelarii po prawej stronie w formie infografiki z alfabetem Braille'a.

W budynku są oznaczenia brajlowskie.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Do sekretariatu i biur na 1 piętrze prowadzą schody.

W budynku nie ma wind.

Brak pętli indukcyjnych w budynku poza kancelarią.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w korytarzu na parterze. Oznaczona infografiką z alfabetem Braille'a.

Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz.

W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz do przesiadania.

W toalecie nie ma systemu przyzywowego.

W budynku nie ma pokoju dla matki z dzieckiem.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 

Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa

Adres: ul. Rydzowa 1A, 02-973 Warszawa

Sposób dojazdu

 

Od najbliższego przystanku autobusowego dzieli go odległość około 600 m.

Najbliższy przystanek autobusowy: Powsin – Park Kultury (autobus linii 519)

Do budynku można się dostać od ul. Opieńki drogą leśną, nieutwardzoną, prowadzącą w górę.

Na trasie znajdują się informacje w postaci drewnianych tablic kierunkowych.

Przed Centrum znajdują się miejsca postojowe, ale żadne z tych miejsc nie jest dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

Nawierzchnia prowadząca do budynku, w którym mieści się Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej, ma szerokość większą niż 150 cm.

Na trasie dojścia zastosowano kostkę brukową.

Na trasie dojścia brak dróg prowadzących dla osób niedowidzących i niewidomych

Na drzwiach prowadzących do budynku brakuje tabliczki w alfabecie Braille’a.

Do budynku prowadzi wejście główne od podwórza. Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z 2 stopni.

W drzwiach wejściowych znajduje się próg o dopuszczalnej maksymalnej wysokości 2 cm.

Przed drzwiami, ani za nimi nie zastosowano pasa ostrzegawczego.

Do wejścia głównego prowadzi również pochylnia.

Aby dostać się do biur i sal edukacyjnych na 1 piętrze należy skorzystać ze schodów lub windy.

Przyciski panelu zewnętrznego i wewnętrznego są wypukłe, oznaczone Braille’em z sygnalizacją świetlną.

Na schodach nie zastosowano oznaczeń kontrastowych. Przed schodami nie zastosowano oznaczeń fakturowych.

W budynku znajdują się dwie toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Jedna na poziomie 0 oraz druga na poziomie 1.

W toalecie nie został zamontowany system przyzywowy.