Zgłoszenie interwencji i kolizje


Dział ds. Ochrony Zwierząt Lasów Miejskich – Warszawa, w tym Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt zajmuje się wyłącznie dziko żyjącymi ssakami na terenie m. st. Warszawy. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia z udziałem dzikiego zwierzęcia na terenie m.st. Warszawy należy kontaktować się z:

1) EKOPATROLEM Warszawskiej Straży Miejskiej tel: 986

  • gdy chcemy zgłosić prośbę o interwencję z udziałem małych zwierząt z gromady ssaki (kuna, norka amerykańska, tchórz zwyczajny, piżmak, zając, dziki królik, łasica, jeż, wiewiórka, nietoperz) lub ptaki,
  • gdy małe zwierzęta z gromady ssaki (kuna, norka amerykańska, tchórz zwyczajny, piżmak, zając, dziki królik, łasica, jeż, wiewiórka, nietoperz) lub ptaki wymagają transportu do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich – Warszawa lub Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO.

2) Pracownikami Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa tel. 22 756 34 75

  • gdy potrzebujemy zasięgnąć informacji, instruktażu lub porady w sprawie związanej z dzikimi zwierzętami, gdy szukamy specjalisty, który pomoże nam ocenić czy dane zwierzę wymaga ingerencji (pomocy) człowieka.

3) Pracownikami terenowymi Lasów Miejskich – Warszawa tel. 600 020 746 lub 600 020 747

  • gdy chcemy zgłosić prośbę o interwencję z udziałem dużych i średnich zwierząt z gromady ssaki (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik, wilk, lis, jenot, borsuk, szop pracz, bóbr) gdy braliśmy udział w kolizji drogowej z udziałem dużych i średnich zwierząt z gromady ssaki (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik, wilk, lis, jenot, borsuk, szop pracz, bóbr) lub znaleźliśmy przy drodze zwierzę wymagające pomocy.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość samodzielnego przetransportowania zwierzęcia i dostarczenia go do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich – Warszawa na ul. Korkowej 170A w Warszawie, który czynny jest 24h przez 7 dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy.

Lasy Miejskie - Warszawa

Załatw sprawę