Prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Opublikowano: 19 maj 2021

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – w oparciu o art. 112 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) – prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych. Zadanie realizowane jest w ramach trzech projektów:

- „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”,

- „Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”,

- Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring

Ponadto w ramach zadania „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022” kontynuowany będzie Monitoring Ptaków Polski. Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej https://monitoringptakow.gios.gov.pl

W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań (których obszar obejmuje m.in. Las Bielański oraz okolice Macierowego Bagna) Lasy Miejskie – Warszawa zwracają się z uprzejmą prośbą o umożliwienie osobom upoważnionym realizowanie obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Sprawdź również

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Bemowo

27 maj 2024

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Wawer

27 maj 2024

Spotkania dotyczące dokumentacji urządzania lasu

17 maj 2024

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024