Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów w dzielnicy Bielany, Bemowo

Opublikowano: 05 październik 2021

W związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów położonych w Dzielnicy Bielany, Bemowo m.st. Warszawy oraz Gminy Stare Babice, na podstawie dokumentacji urządzeniowej, tj. Planu Urządzenia Lasu (PUL) sporządzonego dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r. do 2023 r. oraz Inwentaryzacji Stanu Lasu (ISL) sporządzonego dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r. do 2023 r., Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w IV kwartale 2021 r. prowadzone będą prace związane z wycinką drzew w następujących lokalizacjach:

  • usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy Lasu Bemowo (wg. ISL Bemowo 2014-2023 pododdziały: 1ax, 1bx; PUL Bemowo 2014-2023 pododdział: 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2g, 2h, 2i), w części lasu położonej w Dzielnicy Bielany;
  • trzebież późna pozytywna o łącznej powierzchni 9,06 ha (wg. PUL Bemowo 2014-2023 pododdział: 6a, 6b, 6c, 6d, 6f, 6g, 6j, 6n, 8m, 8n, 8p), na terenie Dzielnicy Bemowo,
  • rębnia IIIa o łącznej powierzchni 0,60 ha (wg. PUL Las Bemowo 2014-2023 pododdział: 8f), na terenie Dzielnicy Bemowo;
  • trzebież późna pozytywna o łącznej powierzchni 40,48 ha (PUL Las Bemowo 2014-2023 pododdziały 11a, 11i, 13f, 14a, 14b, 14c, 14g, 14h, 15b, 15i, 15j, 15k, 15n, 15o, 15j, 15t, 16a, 16b, 16d, 16f, 16g), na terenie gminy Stare Babice.

 W powyższych lokalizacjach zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne – usuwanie drzew zagrażających, wzdłuż granic kompleksu, trzebieży późnej oraz rębni IIIa. Zabieg trzebieży późnej będzie polegał głównie na wycięciu drzew rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w dużym przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną indywidualnie wytypowane na danych powierzchniach. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych.

 Wykonanie rębni IIIa służyło będzie odnowieniu zamierającego drzewostanu brzozowego na obszarze pododdziału 8f. Do celów odnowieniowych wykorzystane zostaną istniejące luki i przerzedzenia w drzewostanie. Prace będą polegały na poszerzaniu istniejących luk w celu stworzenia odpowiedniej przestrzeni dla późniejszych nasadzeń, usuwaniu zamierających drzew oraz wykonaniu zabiegów fitomelioracyjnych. Na obszarze objętym rębnią IIIA, w 2022 roku zaplanowano posadzenie 6000 szt. sadzonek dębu szypułkowego.

 W trakcie wykonywania prac,  mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na powierzchnie. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych zabiegów można uzyskać, od naszego pracownika, nadzorującego prace prowadzone w Dzielnicach Bielany (w części należącej do kompleksu leśnego Las Bemowo), Bemowo m.st. Warszawy, oraz gminie Stare Babice, Pana Piotra Prądzyńskiego, nr tel.: 608 347 297.

Sprawdź również

Nabór ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

28 luty 2024

Spotkanie mieszkańców Bemowa dotyczące gazociągu warszawskiego

09 luty 2024

Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska rady m.st. Warszawy w sprawie nieużywania materiałów pirotechnicznych

29 grudzień 2023

Ogłoszenie o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu

09 listopad 2023