Prace realizowane w styczniu i planowane do wykonania w lutym 2022 r.

Opublikowano: 24 styczeń 2022

Obwód Kabaty, rezerwat przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”

Nazwa zabiegu: zadania ochronne – przebudowa drzewostanu

Podstawa prowadzonych prac: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”

Lokalizacja prac:

 • 1, wydzielenia b, d, f, g, k ,l; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 16,39 ha;
 • 20, wydzielenia b, c, f, g; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 4,18 ha;
 • 21, wydzielenia b, c; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 10,85 ha.

Opis prac:

W powyższych lokalizacjach zostaną przeprowadzone działania ochronne – przebudowa drzewostanów. W ramach zabiegu usuwane będą głównie osobniki gatunków obcych ekologicznie (sosna zwyczajna) oraz obce gatunki inwazyjne (robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska i klon jesionolistny). Usunięte zostaną również drzewa zamierające, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlone przez szkodniki owadzie (np. korniki) lub jemiołę.

 Poszczególne drzewa wytypowano do wycinki w ten sposób, aby odsłonić i poprawić warunki rozwoju istniejącym obok nich osobnikom gatunków rodzimych, właściwych dla siedliska. Rozluźnienie zwarcia koron umożliwi rozbudowę aparatu asymilacyjnego, zmniejszy konkurencję korzeniową oraz zwiększy dostęp światła do dna lasu. Prowadzone prace przewidują również poszerzenie istniejących luk i przerzedzeń w drzewostanach, w celu wprowadzenia gatunków właściwych dla tych siedlisk (głównie dębu, lipy i gatunków owocodajnych) lub odsłonięcie istniejącej warstwy podrostu (dębu, grabu, wiązu i klonu). Wiosną 2022 r. w tych miejscach posadzimy niemalże 19 000 sadzonek drzew i krzewów rodzimych gatunków.


Obwód Las Sobieskiego, Las Bródno

Nazwa zabiegu: Trzebież późna pozytywna, rębnia IIIb, rębnia Ib

Podstawa prowadzonych prac: Plan Urządzenia Lasu dla dzielnicy Targówek na lata 2016-2025

Lokalizacja prac:

 • Oddział 4 – łączna powierzchnia objęta zabiegiem trzebieży późnej -14,18 ha;
 • Oddział 2o – łączna powierzchnia objęta zabiegiem rębni IIIb - 0,72 ha;
 • Oddział 2p - powierzchnia objęta zabiegiem trzebieży późnej - 0,59 ha;
 • Oddział 2r – łączna powierzchnia objęta zabiegiem rębni Ib- 0,49 ha.

Opis prac:

Zabieg trzebieży późnej w oddziale 4 oraz 2p polegał będzie na wycięciu drzew rosnących w dużym przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. dąb czerwony, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, a także drzew porażonych jemiołą. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu zwiększenie stabilności drzewostanu poprzez poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w dużym przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Drzewa do wycięcia zostaną indywidualnie wytypowane na danych powierzchniach.

Zabieg rębni IIIb będzie polegał na uprzątnięciu skutków wiatrołomu, który pojawił się po niedawnych silnych wiatrach. Wolne przestrzenie w drzewostanie zostaną przygotowane pod nasadzenia, które planujemy wykonać jesienią 2022 r. (około 1500 szt. sadzonek rodzimych gatunków drzew).

Zabieg rębni Ib polegał będzie na usunięciu zamierających lub znajdujących się na granicy biologicznej śmierci przestojów topolowych. Nie jest planowane powierzchniowe wycinanie całości drzewostanu. Stabilność lasu zostanie zwiększona poprzez wykorzystanie występującego naturalnego odnowienia oraz odsłanianie podrostów gatunków cennych lasotwórczo tj. dęby, jesiony, wiązy, klony.


Lasy we władaniu m.st. Warszawy na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (os. Radość, Miedzeszyn, Falenica, Aleksandrów)

Nazwa zabiegu: Trzebież późna pozytywna

Podstawa prowadzonych prac:

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla osiedla Radość, Dzielnica Wawer, na lata 2014-2023;

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla osiedla Miedzeszyn, Dzielnica Wawer, na lata 2014-2023;

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla osiedla Falenica, Dzielnica Wawer, na lata 2014-2023;

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla osiedla Aleksandrów, Dzielnica Wawer, na lata 2014-2023;

Plan Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Wawer, na lata 2018-2027.

Lokalizacja prac: Okolice ul. Patriotów, ul. Prasowej, ul. Derwida, ul. Kąkolowej, ul. Podkowy, ul. Lokalnej, ul. Przełęczy, ul. Walcowniczej;

Opis prac:

Zabieg trzebieży późnej polegał na wycięciu drzew rosnących w dużym przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. dąb czerwony, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, a także drzew porażonych jemiołą. Drzewa do wycięcia zostaną indywidualnie wytypowane na danych powierzchniach. Warto podkreślić, że wycince będą podlegały również drzewa stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa przechodniów w swoim otoczeniu.


Obwód Bemowo-Koło, Las Bemowo

Nazwa zabiegu: Trzebież późna pozytywna, trzebież wczesna

Podstawa prowadzonych prac: Plan Urządzenia Lasu dla kompleksu leśnego Las Bemowo na lata 2014-2023

Lokalizacja prac:

 • oddziały: 10c, 10f, 13g, 16k, 16l, 19l, - łączna powierzchnia objęta zabiegiem trzebieży – 9,44 ha.

Opis prac:

Zabieg trzebieży będzie polegał głównie na wycięciu drzew rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w dużym przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną indywidualnie wytypowane na danych powierzchniach. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych. 


Obwód Bielany-Młociny 

Nazwa zabiegu: Trzebież późna pozytywna, trzebież wczesna

Podstawa prowadzonych prac: Plan Urządzenia Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Bielany na lata od 2018 r. do 2027 r. oraz Plan Urządzania Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Białołęka na lata od 2018 r. do 2027 r.

Lokalizacja prac:

 • trzebież późna na łącznej powierzchni 4,34 ha, w otulinie rezerwatu przyrody Las Bielański przy ul. Dewajtis (PUL Bielany 2018-2027, wydz. 17a i 17b);
 • trzebież późna na łącznej powierzchni 12,92 ha, w kompleksie leśnym ul. Insurekcji (PUL Białołęka 2018-2027, wydz. 1j);
 • trzebież późna na łącznej powierzchni 18,30 ha, w Lesie Wiśniewo przy ul. 15 Sierpnia, ul. Czołowej, ul. Szynowej (PUL Białołęka 2018-2027, wydz. 6b, 6c, 6f, 6h, 6i, 6k, 6j, 6g, 6a, 6d, 3x, 3z, 3bx);
 • trzebież wczesna na łącznej powierzchni 2,17 ha, w Lesie Wiśniewo przy ul. 15 Sierpnia, ul. Czołowej, ul. Szynowej (PUL Białołęka 2018-2027, wydz. 6l, 3y, 3ax, 3cx).

Opis Prac:

W powyższych lokalizacjach zostaną przeprowadzone zbieg pielęgnacyjne - trzebież wczesna i późna. Zabiegi te będą polegały głównie na wycięciu drzew rosnących  w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w zbytnim przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną wytypowane w sposób indywidualny na danych powierzchniach. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych.

 

Sprawdź również

Nabór ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

28 luty 2024

Spotkanie mieszkańców Bemowa dotyczące gazociągu warszawskiego

09 luty 2024

Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska rady m.st. Warszawy w sprawie nieużywania materiałów pirotechnicznych

29 grudzień 2023

Ogłoszenie o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu

09 listopad 2023