Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Bemowo

Opublikowano: 27 maj 2024

Dopełniając ustawowego obowiązku, na podstawie art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a-c,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094), Lasy Miejskie – Warszawa informują o zatwierdzeniu w dniu 28 marca 2024 r. Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na lata 2024-2033.

Jednocześnie informujmy o możliwości zapoznania się z przyjętym Uproszczonym planem urządzenia lasu w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, w pokoju 109, po wcześniejszym ustaleniu terminu (pn.- pt. 7:30-15:30).

Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek.

Sprawdź również

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Bemowo

27 maj 2024

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Wawer

27 maj 2024

Spotkania dotyczące dokumentacji urządzania lasu

17 maj 2024

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024