Ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim

Opublikowano: 11 marzec 2021

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, uprzejmie informuje, że w dniach od 15 do 26 marca 2021 r. na obszarze zagrożonym wyznaczonym rozporządzeniem nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 502, 836), planowane jest przeprowadzenie akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienia dokonuje się na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737). Do szczepienia będzie użyta szczepionka doustna Lysvulpen w formie „przynęty” zawierającej żywy atenuowany szczep wirusa wścieklizny. Przynęty – z zawartością płynnej szczepionki w kapsule (blister) – zostaną wyłożone ręcznie. Powierzchnia szczepienia obejmuje kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych.

Starostwa, Urzędy Miast, Urzędy Gmin proszę o powiadomienie ludności i rozpropagowanie materiałów informujących o szczepieniu lisów przekazanych za pośrednictwem Powiatowych Lekarzy Weterynarii. W podobny sposób, Zarządy Parków Krajobrazowych położonych (w całości lub części) na terenie powiatów województwa mazowieckiego objętych akcją szczepienia: Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” powiadomią przebywające osoby na podległych terenach i rozprowadzą materiały o szczepieniu lisów.

Ponadto, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o przekazanie informacji właściwym dla miejsc działania zespołom służby zdrowia o postępowaniu na wypadek kontaktu osób ze szczepionką. Lekarze Weterynarii z terenowych lecznic dla zwierząt w uzgodnieniu z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii dokonują obserwacji zwierząt domowych i gospodarskich, które przypadkowo zetknęły się ze szczepionką. Akcję ochronnych szczepień przeciwko wściekliźnie organizuje i nadzoruje Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

 

Sprawdź również

Czerwcowe wydarzenia w Lasach Miejskich

31 maj 2024

Survival, gry i zabawy

24 maj 2024

Majowe wydarzenia w Lasach Miejskich

25 kwiecień 2024

Leśna Triada Biegowa

11 kwiecień 2024