Nowy obiekt centrum edukacji na terenie Lasów Miejskich - Warszawa

Opublikowano: 18 sierpień 2022

Na terenie Lasu Młocińskiego powstanie nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej. Obiekt o powierzchni około 1000 m2 będzie wyposażony w salę konferencyjną, sale edukacyjne (dwie dla dzieci młodszych i dwie dla starszych uczniów), warsztat tworzenia pomocy dydaktycznych, biura, szatnie i zaplecze sanitarne. Centrum będzie obiektem energooszczędnym i ekologicznym, tzn. posiadać będzie zielony dach, na którym będą rosnąć łatwe w utrzymaniu i pielęgnacji rośliny ekstensywne oraz wykorzystywać będzie energię odnawialną (pompy ciepła i panele fotowoltaiczne). Jego konstrukcja zostanie wykonana z drewnianych elementów prefabrykowanych, dzięki czemu zostanie skrócony proces budowy oraz ilość powstałych w trakcie inwestycji odpadów.

Jednocześnie gruntowny remont przejdzie istniejąca w tym miejscu leśniczówka, która wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Leśniczówka będzie pełniła funkcję leśnego domu kultury, w którym będą odbywać się wystawy, spotkania z autorami czy wernisaże.

Zagospodarowany zostanie także teren wokół budynków. Istniejąca zieleń zostanie poddana pielęgnacji, pojawią się dodatkowe rośliny, ścieżki, ławki i śmietniki.

Pierwsze zajęcia w nowym obiekcie planowane są na pierwszą połowę 2024 roku.

Prace projektowe i budowlane wykona konsorcjum firm: MODANTA Sp. z o.o., Cora New Sp. z o.o. oraz P.B.E. „ELBUD” Gdańsk S.A.

Projekt „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 5.5 „Edukacja ekologiczna". Wartość dofinansowania wynosi: 9 859 013 zł.

 

Sprawdź również

Leśna Triada Biegowa

11 kwiecień 2024

ZOOstaw, nie porywaj

03 kwiecień 2024

Wysprzątanie Wawerskich lasków

14 marzec 2024

Zajęcia edukacyjne w zabytkowej leśniczówce

08 luty 2024