To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Przystąpiliśmy do wykonania zabiegów w Lesie Bródno, które zostały przewidziane w Planie Urządzenia Lasu sporządzonym dla tego kompleksu leśnego na lata 2016-2025. W bieżącym roku wykonane zostaną zabiegi trzebieży późnych oraz przebudowa drzewostanów przy pomocy rębni gniazdowej.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Warszawiacy po raz kolejny przyczynią się do powiększenia stołecznego drzewostanu. Wystarczy, że mieszkańcy, którzy zdecydowali się na Święta ubrać żywe drzewka w doniczkach przekażą je do zasadzenia. W soboty, 13 i 20 stycznia, warszawscy leśnicy przeprowadzą zbiórkę tych iglaków.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Rezerwaty przyrody obok parków narodowych stanowią najwyższą formę ochrony przyrody w Polsce, którą obejmowane są obszary o najwyższych walorach przyrodniczych, niczym najcenniejsze zabytki kultury w kraju. Dostęp do takich miejsc jest na mocy obowiązującego prawa ograniczony. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązuje w nich szereg zakazów – w tym zakaz poruszania się, czy też zakaz wprowadzania psów.

Postępując zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie z 6 grudnia 2017 r., w związku ze stwierdzeniem przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików na terenie m.st. Warszawy Lasy Miejskie – Warszawa informują że, zgodnie z § 2 pkt.6 ww. Rozporządzenia wstrzymują odłów dzików z terenu m.st. Warszawy.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Ulotka informacyjna na wypadek znalezienia padłego dzika.