Edukacja dla przyrody

"Edukacja dla przyrody - zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z  edukacji przyrodniczo - leśnej oraz materiałów promujących działania proekologiczne" - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 124.496,84 zł.

Dzięki zakupionym materiałom dydaktycznym możemy prowadzić atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Uczestnicy naszych zajęć nabywają umiejętności obserwowania przyrody. Zdobywają wiedzę na temat obszarów cennych przyrodniczo oraz kształtują postawę współodpowiedzialności za stan środowiska.

edukacja dla przyrody