Wykonywanie usług weterynaryjnych na rzecz Lasów Miejskich – Warszawa.

Opublikowano: 01 sierpień 2023

Utworzono: 01 sierpień 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.8.2023
Rodzaj zamówienia
usługa

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 540 000,00 zł brutto.

Załączniki:

 Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf