Zakup i dostawa roślin na potrzeby Miasta Stołecznego Warszawy - powtórzenie

Opublikowano: 22 sierpień 2023

Utworzono: 22 sierpień 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


Rodzaj zamówienia

Dostawa

Data i godzina składania ofert

30 sierpnia 2023 r. godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 80 000,00 zł brutto.

Załączniki:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia - docx

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

Załącznik nr 4a do SWZ - formularz cenowy - xlsx

Sprostowanie treści SWZ - pdf

Informacja z otwarcia ofert - pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - pdf