Zakup i dostawa sadzonek przeznaczonych do nasadzeń na gruntach administrowanych przez Lasy Miejskie – Warszawa.

Opublikowano: 06 wrzesień 2023

Utworzono: 06 wrzesień 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


Rodzaj zamówienia

Dostawa

Data i godzina składania ofert

14 września 2023 r. godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 60 000,00 zł brutto.

Załączniki:

 Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Zalacznik nr 4a do SWZ - formularz cenowy.xlsx

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf