Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na budynku przy ul. Korkowej 170A w Warszawie poprzez dostawę i montaż dwóch modułów magazynów energii Huawei o łącznej mocy 10 kW.

Opublikowano: 07 wrzesień 2023

Utworzono: 07 wrzesień 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.12.2023
Rodzaj zamówienia
usługa

Data i godzina składania ofert

15 września 2023 r. godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 32 700,00 zł brutto.

Załączniki:

 Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf