Uprzątanie i zapewnienie utylizacji zwłok zwierząt dziko żyjących na terenie m. st. Warszawy.

Opublikowano: 11 wrzesień 2023

Utworzono: 11 wrzesień 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.13.2023
Rodzaj zamówienia
usługa

Data i godzina składania ofert

19 września 2023 r. godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 350 000,00 zł brutto.

Dokumenty postępowania:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf