Sprzątanie budynków Lasów Miejskich – Warszawa.

Opublikowano: 04 październik 2023

Utworzono: 04 październik 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.15.2023
Rodzaj zamówienia
usługa

Data i godzina składania ofert

12 października 2023 r. godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 260 000,00 zł brutto.

Dokumenty postępowania:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Zalacznik nr 4a do SWZ - Formularz cenowy.xlsx

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf