Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa przy ul. Korkowej 170A, Korkowej 170 i Rydzowej 1a poprzez dostawę i montaż trzech zbiorników na ciepłą wodę użytkową (CWU).

Opublikowano: 10 listopad 2023

Utworzono: 10 listopad 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.17.2023
Rodzaj zamówienia
roboty budowlane

Data i godzina składania ofert

do dnia 28 listopada 2023 r. do godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 55 000,00 zł brutto

Dokumenty postępowania:

 Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf