Realizacja prac związanych z gospodarką leśną oraz gospodarowaniem na terenach nieleśnych administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa

Opublikowano: 17 listopad 2023

Utworzono: 17 listopad 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.18.2023
Rodzaj zamówienia
usługa

Data i godzina składania ofert

18 grudnia 2023 r. do godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 2 440 000,00 zł brutto, w tym:

Dla części I – 1 740 000,00 PLN brutto

Dla części II –   550 000,00 PLN brutto

Dla części III –  150 000,00 PLN brutto

Dokumenty postępowania:

 Specyfikacja warunkow zamowienia.pdf

 Specyfikacja warunkow zamowienia.docx

 Ogloszenie o zamowieniu - 2023-OJS223-703245-pl.pdf

Zal. nr 1 Projektowane postanowienia umowy cz. I.pdf

Zal. nr 2 Opis przedmiotu zamowienia cz. I.pdf

 Zal. nr 3 Warunki techniczne stosowane w obrocie surowcem drzewnym w jednostce budzetowej m.st. Warszawy Lasy Miejskie - Warszawa.pdf

Zal. nr 4 Projektowane postanowienia umowy cz. I grodzenia.pdf

Zal. nr 5 Opis przedmiotu zamowienia cz. I grodzenia.pdf

Zal. nr 6 Gwarancja jakosci na wykonane roboty cz. I.pdf

Zal. nr 7 Projektowane postanowienia umowy cz. II.pdf

Zal. nr 8 Opis przedmiotu zamowienia cz. II.pdf

Zal. nr 9 Projektowane postanowienia umowy cz. III.pdf

Zal. nr 10 Opis przedmiotu zamowienia cz. III.pdf

Zal. nr 14 formularz cenowy cz. I.xlsx

Zal. nr 15 Formularz cenowy cz.II.xlsx

Zal. nr 16 Formularz cenowy cz. III.xlsx

zal. nr 20 JEDZ.pdf

zał. nr 20 JEDZ - plik xml - spakowany.xml

Zalacznik Nr 20a - Instrukcja skladania JEDZ.docx

Wyjasnienie tresci SWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla czesci III.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla czesci I i II.pdf