Utrzymanie czystości w lasach.

Opublikowano: 04 grudzień 2023

Utworzono: 04 grudzień 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.19.2023
Rodzaj zamówienia
usługa

Data i godzina składania ofert

do dnia12 grudnia 2023 r. do godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 980 000,00 zł brutto, w tym:

Dla części I – 453 000 PLN brutto

Dla części II – 527 000 PLN brutto

Dokumenty postępowania:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Zalacznik 4a do SWZ - Formularz cenowy dla czesci I.xlsx

Zalacznik 4b do SWZ - Formularz cenowy dla czesci II.xlsx

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla czesci I i II.pdf