Utrzymanie i konserwacja drewnianych urządzeń oraz urządzeń do odłowu dzików, a także przeglądy i konserwacja urządzeń na placach zabaw w kompleksach leśnych m.st. Warszawy.

Opublikowano: 20 grudzień 2023

Utworzono: 20 grudzień 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


 

Numer postępowania
LM-W.ZP.260.20.2023
Rodzaj zamówienia
usługa

Data i godzina składania ofert

28 grudnia 2023 r. godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 500 000,00 zł brutto.

Dokumenty postępowania:

 Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Zalacznik 4a do SWZ - Formularz cenowy.xlsx

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf