Termomodernizacja budynku przy ul. Korkowej 170a poprzez ocieplenie poddasza.

Opublikowano: 16 luty 2024

Utworzono: 16 luty 2024

Zmodyfikowano:23 luty 2024


Rodzaj zamówienia
robota budowlana
Data i godzina składania ofert

do dnia 21 lutego 2024 r. do godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 36 500,00 zł brutto

Załączniki:

 Zapytanie ofertowe 7_2024.pdf

Oferta.docx

Opis Przedmiotu Zamowienia.pdf

Wzor umowy.pdf

 Informacja z otwarcia oraz zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf