Wykonanie zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych, związanych z wykonaniem nowych grodzeń upraw leśnych, a także remontami i demontażem istniejących grodzeń w obwodach leśnych Las Sobieskiego, Kabaty, Bemowo – Koło oraz Bielany – Młociny.

Opublikowano: 11 styczeń 2024

Utworzono: 11 styczeń 2024

Zmodyfikowano:26 luty 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.2.2024
Rodzaj zamówienia
roboty budowlane

Data i godzina składania ofert

do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 30 000,00 zł brutto

Dokumenty postępowania:

Specyfikacja warunkow zamowienia.pdf

Specyfikacja warunkow zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu - 2024-OJS008-019002-pl-ts.pdf

Zal. nr 4a - formularz cenowy.xlsx

zal. nr 6 JEDZ.pdf

zał. nr 6 JEDZ- plik xml - spakowany.xml

Zalacznik Nr 6a - Instrukcja skladania JEDZ.docx

 Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf