Prace leśne na terenie Lasu Sobieskiego, Bemowo, Młociny, Kabaty

Opublikowano: 07 październik 2022

W dniach  od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.  Lasy Miejskie – Warszawa planują realizację prac z zakresu gospodarki leśnej:

Miejsce:

 1. Obręb Las Sobieskiego

Wawer:

 • Pomiędzy ul. Mrówcza i Północna,
 • Przy ul. Izbickiej,
 • Przy ul. Koszęcińska,
 • Przy ul. Kwitnącej Akacji,
 • Przy ul. Kłocka,
 • Przy ul. Romantycznej,
 • Przy ul. Derwida

Aleksandrów

 • Przy ul. Podkowy,
 • Przy ul. Przełęczy.

Miedzeszyn

 • Przy ul. Heleny Wolff,
 • Pomiędzy ul. Chryzantemy i Sztygarów.
 • Przy ul. Mszańska

Osiedle Falenica

 • Przy ul Techniczna,
 • Przy ul. Przełęczy,
 • Przy ul. Gruntowa,
 • Przy ul. Bartoszycka,
 • Przy ul. A. Brucknera,
 • Przy ul. Sztumska,
 • Przy ul. Brzostowska,
 • Przy ul. Werbeny,
 • Przy ul. Dusznicka,
 • Przy ul. Kosodrzewiny,
 • Przy ul. Olecka,
 • Przy ul, S. Jachowicza,
 • Przy ul. Lokalna,
 • Przy ul. Drozdowa.

Las Bródno

 • Pomiędzy ul. Skierskiego i Bystra
 • Pomiędzy ul. Malborska i Radzymińska (Cięcia rębne polegające na usunięciu martwych Topoli ale w sposób wspierający odnowienie naturalne i podszyt)

2. Obręb Bemowo – Koło

 • Przy ul. Estrady i Linii kolejowej,
 • Przy ul. Płk. K. Leskiego,
 • Przy ul. Gen. W. Sikorskiego (Na jednym wydzieleniu cięcia rębne w celu posadzenia wiosną 2023 r. 9 tys. szt. sadzonek drzew gatunków liściastych, takich jak dąb, lipa, grab, grusza, jabłoń, czereśnia.)
 • Przy Strzelnicy nr 1 WAT,
 • Przy ul. Mjra. J. Decowskiego
 1. Obręb Bielany – Młociny
 • Przy ul. Pułkowa i Parkowa

4. Obręb Kabaty

 • Przy ul. Prawdziwka
 • Charakter prac: Zabiegi z zakresu hodowli lasu – Trzebież późna oraz cięcia rębne przygotowujące drzewostan do odnowienia.
 • Podstawa: Przedmiotowe prace stanowią realizację zadań gospodarczych określonych w:
 1. Plan Urządzenia Lasu Dzielnicy Wawer,
 2. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Dzielnicy Wawer.
 3. Plan Urządzenia Lasu Dzielnicy Bemowo,
 4. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Dzielnicy Bemowo,
 5. Plan Urządzenia Lasu Dzielnicy Białołęka,
 6. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Dzielnicy Białołęka
 7. Plan ochrony rezerwatu Las Kabacki
 • Celem prac pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanach jest poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron umożliwiające im rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron i wzrost grubości pnia, co poprawi statykę drzew. Podczas zabiegu trzebieży usunięte zostaną indywidualnie wyselekcjonowane drzewa w tym: ograniczające przestrzeń życiową i stanowiące konkurencję dla drzew, które w przyszłości stanowić będą trzon drzewostanu, a także niektóre najmniej stabilne i podatne na uszkodzenia drzewa, oraz osobniki gatunków niezgodnych z potencjałem siedliska – o charakterze inwazyjnym lub najmniej żywotne. Wycinka ww. drzew poprawi warunki wzrostu drzewom właściwym danemu siedlisku, wykazującym największą witalność i żywotność, co jest szczególnie ważne dla utrzymania trwałości drzewostanów o charakterze monokultur oraz obszarów leśnych zniekształconych przez negatywny wpływ miasta.

  Długookresowym skutkiem przeprowadzanych cyklicznie prac jest wzmocnienie trwałości i stabilności drzewostanów oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób odwiedzjących kompleksy leśne.

Obszar objęty pracami na czas ich realizacji zostanie oznakowany tabliczkami „ZAKAZ WEJŚCIA”

Okresowy zakaz wstępu do lasu jest spowodowany zapewnieniem bezpieczeństwa dla wszystkich osób chcących skorzystać z rekreacyjnej funkcji lasów miejskich.

Drewno pozyskane w lasach administrowanych przez Lasy Miejskie – Warszawa podlega sprzedaży, zakupić je mogą dowolne podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne, w ramach sprzedaży surowca drzewnego. Wpływy ze sprzedaży drewna nie stanowią przychodu Lasów Miejskich – Warszawa, w całości trafiają do budżetu m.st. Warszawy. Cennik drewna jest dostępny na stronie internetowej Lasów Miejskich – Warszawa pod adresem https://www.lasymiejskie.waw.pl/index.php/o-nas/pliki-do-pobrania/369-cennik-drewna

Działania podejmowane przez Lasy Miejskie – Warszawa mają na celu zwiększenie stabilności lasu poprzez poprawę warunków wzrostu drzew właściwych na danym siedlisku leśnym oraz najbardziej żywotnych.

Wszystkie prace z zakresu gospodarki leśnej realizuje się etapami, z uwzględnieniem ładu przestrzenno – czasowego, określonego w Planie Urządzenia Lasu………………………..

Informujemy, że prace realizowane będą zgodnie z dokumentacją urządzeniową, tj. z Planem Urządzenia Lasu, mapami planowanych zabiegów gospodarczych, programem ochrony przyrody.

Z wyżej wymieniona dokumentacją oraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Miejskich – Warszawa.

Prace na terenie Lasów Miejskich – Warszawa mają przede wszystkim na celu zachowanie trwałości ekosystemu leśnego na przyszłe lata.

 

 

 

Sprawdź również

Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w I kwartale 2024 r.

13 luty 2024

Prace pielęgnacyjne w Lesie Sobieskiego i Bemowo w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

14 listopad 2023

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie

30 październik 2023

Realizacja wykonania zadań z zakresu uporządkowania terenu oraz powiększenia areału zieleni

27 październik 2023