Realizacja wykonania zadań z zakresu uporządkowania terenu oraz powiększenia areału zieleni

Opublikowano: 27 październik 2023

W okresie 31 marca 2023 r. – 25 września 2023 r. na terenie dzielnicy Bielany (działka 15/7 z obrębu 7-12-11 przekazana zarządzeniem nr 1447/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13.08.2021 r. oraz działka 3/8 z obrębu 7-12-12 przekazana zarządzeniem nr 155/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.08.2021 r.), we współpracy z firmą Gaz-System, dokonano nasadzeń, które powiększyły areał zieleni nieurządzonej o 1,67 ha.

W ramach przekazanej przez Gaz-System darowizny w postaci 140 000,00 zł, zrealizowano zakup oraz dostawę 21 000 szt. sadzonek (20500 szt. olszy czarnej, 250 szt. topoli i 250 szt. wiązu szypułkowego) a także prace polegające na przygotowaniu gleby, posadzeniu drzewek a następnie ich pielęgnacji i zabezpieczaniu. W przeprowadzonej 26 kwietnia 2023 r. akcji sadzenia wspólnie udział brali pracownicy firmy Gaz-System oraz Lasów Miejskich - Warszawa, przyczyniając się tym samym do zazielenienia okolicy. Pozostałe prace wykonane były na zlecenie i pod nadzorem Lasów Miejskich – Warszawa.

Sprawdź również

Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w I kwartale 2024 r.

13 luty 2024

Prace pielęgnacyjne w Lesie Sobieskiego i Bemowo w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

14 listopad 2023

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie

30 październik 2023

Realizacja wykonania zadań z zakresu uporządkowania terenu oraz powiększenia areału zieleni

27 październik 2023